سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

شهریار باستانی –

چکیده:

هدف طرح آبیاری زیر زمینی با لوله های کوزه ای استفاده از لوله های سفالی تراوا ازجنس کوزه برای آبیاری در زراعت و باغات میوه و ایجاد فضای سبز می باشد. جهت دستیابی به یک فرمولخاک مناسب برای ساخت لوله های مقاوم و با آبگذری بالا آزمایشاتی از سال ۱۳۶۷ انجام گردیده است. لوله های کوزه ای ساخته شده از سال ۱۳۶۷ در آزمایشات آبیاری مورد استفاده قرار گرفته اند و نتایج بدست آمده نشان می دهند که این لوله ها قادر به رساندن آب کافی به محیط ریشه گیاه از طریق تراوش از جداره بوده و در عین حال درمقابل تردد ماشین آلات زراعی و عملیات شخم ازمقاومت خوبی برخوردار می باشند. در روش آبیاری زیر زمینی با لوله های کوزه ای بعلت جلوگیری از تبخیر سطحی با کمترین مقدار آب بیشترین مقدار محصول تولید می گردد. بعلت هزینه تولید کم و عدم نیاز به ارز تولید لوله های سفالی (در مقایسه با سایر لوله های ساخته شده از مواد مصنوعی) روش آبیاری زیر زمینی با لوله های کوزه ای از نظر اقتصادی از قدرت رقابت و قابلیت گسترش بالایی برخوردار می باشد. در صورت تحقق گسترش یک روش آبیاری با بازدهی بالا و جلوگیری از پرت آب در انهار، منابع آب و خاک موجود در کشور از توان تولید چندین برابر بیش از حد فعلی برخوردار می باشند.