سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود دهقان – شرکت برق منطقه ای یزد
مهدی اسلامی – شرکت برق منطقه ای یزد

چکیده:

در حال حاضر برای صدور قبض برق هر ساله ۶ دوره (دوره ۲ ماهه) کنتور مشترکین قرائت و با توجه به کیلو وات ساعت مصرفی قبض صادر می شود، که این امر مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی است.همچنین به دلیل عدم صدور قبض برای مشترکین در بسته و مطالبات وصول نشده در پایان سال ضرر سنگینی به شرکت وارد می گردد. این مقاله طرح آماری را ارائه می دهد که با استفاده از مقادیر واقعی مصرف در سالهای گذشته، میزان مصرف برق مشترکین در هر دوره ۲ ماهه را با استفاده از روشهای آماری پیش بینی می کند. سپس دو راهکار (پیش بینی مصرف همه مشترکین براساس یک روش واحد و پیش بینی مصرف هر مشترک براساس بهترین روش مربوط به آن مشترک) مطرح شده و راهکاری که دارای کمترین خطاست به عنوان راه حل نهایی معرفی میگردد.