مقاله طرح آموزش سواد اطلاعاتي در محيط آموزش از راه دور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۴۳ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: طرح آموزش سواد اطلاعاتي در محيط آموزش از راه دور
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سواد اطلاعاتي
مقاله آموزش از راه دور
مقاله يادگيري فعال
مقاله يادگيري مبتني بر منابع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك كار مليحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوآوري هاي روند آموزش از راه دور يا آموزش مبتني بر منابع، فرايند يادگيري را دگرگون کرده و يکي از چالش هاي عصر اطلاعات است. اين آموزش بر تعامل دو جانبه ميان فراگيران و منابع آموزش تاکيد دارد. سواد اطلاعاتي به عنوان ابزاري بالقوه به فراگيران قدرت مي دهد و آنها را به شيوه يادگيري مبتني بر منابع هدايت مي کند. برنامه هاي سواد اطلاعاتي نقش معلمان و فراگيران را تغيير مي دهد، به طوري که فراگيران درگير يادگيري خود هدايتي مي شوند و معلمان به رفع اشکالات آنها مي پردازند. سواد اطلاعاتي به عنوان راهکار آموزشي به طور موثر با نگرش هاي کليشه اي در آموزش سنتي مبارزه مي کند و با کمک گسترش مهارت هاي تفکر انتقادي در دانشجويان، آنها را در حل مسايل و مشکلات، تصميم گيري ها و تفکرخلاق و آنچه براي يادگيري فعال مناسب است توانا مي سازد. شيوه يادگيري فعال در اصل نوعي يادگيري عملي است که بيشتر بر توسعه مهارت هاي دانشجويان تاکيد مي کند تا انتقال اطلاعات به آنها. دست اندرکاران آموزش از راه دور، يادگيري فعال را بخش مهمي از آموزش از راه دور مي دانند و بر تلفيق يادگيري فعال در محيط آموزش از راه دور تاکيد مي کنند. استفاده از فناوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي، که شامل تکنيک هاي همزماني و غيرهمزماني است، روش هاي محتملي را براي ارتباط با دانشجويان آموزش از راه دور فراهم مي سازد. به کارگيري فناوري هاي نوين مستلزم مهارت هاي سواد اطلاعاتي است که بايد در برنامه هاي درسي آموزش از راه دور تلفيق و در قالب واحدهاي درسي به دانشجويان ارايه شود. در محيط آموزش از راه دور کتابخانه هاي رقومي مي توانند ميان فراگيران و منابع کتابخانه اي تعامل ايجاد کنند. اين کتابخانه ها با آموزش هاي پيوسته، دانشجويان را در چگونگي استفاده از منابع کتابخانه اي ياري مي رسانند.