سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

فیروزه فروز بخش –
آمنه احمدی –

چکیده:

دستاوردهای روبه رشد در عرصه های علوم، علوم زیستی و فناوری چهره جدیدی از زندگی را در جهان امروز به نمایش گذاشته است و انسان قرن بیست و یکم هر روز حوادث پیش بینی نشده جدیدی را تجربه می کند اخبار روزانه جهان حاوی تهدیدهای جدیدی همچون بحران محیط زیست، بحران مواد اولیه بحران انرژی و بحران فرهنگی برای ساکنان کرده زمین است. زندگی در چنین شرایط ناپایدار، پیچیده و مخاطره آمریزی، دانش، مهارت و نگرش های ویژه ای را طلب می کند. کودکان و نوجوانان جهت رویارویی با دنیای چنین متغیر و مبهم با وابستگی های متقابل و دگرگونی های شتابنده نیازمند آموزش هایی هستند که بتواند همه ابعاد جسمی،ذهنی، عاطفی وجود آنها را به صورت هماهنگ توسعه دهد و آنان را با وظایف خود جهت مشارکت مژثر در سطح محلی، ملی و جهامی آشنا سازد. این مسئله سیاستگذاران نظام های آموزشی و به تبع آن برنامه ریزان درسی را با چالش های جدی در زمینه آموزش و تربیت نسل جدید روبرو ساخته است. از طرف دیگر افزایش حجم دانش،تنوع مهارت های اساسی و محدود بودن زمان آموزش، آنها را ملزم به گزینشی که بعضا سرنوشت ساز نیز می باشد،کرده است. تلاش برای پاسخگویی به نیاز و مواجهه با چنین چالش هایی نوآوری در حوزه برنامه درسی به دنبال داشته است.