سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اورنگ فرزانه – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
شهرام وهدانی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
امیرقاسم زند – فوق لیسانس خاک و پی از دانشگاه تهران

چکیده:

رفتارسنجی، یکی از مراحل مهم در طرح و اجرای تونلهای مدرن به روش ناتم میباشد. در تونلهای درون‌شهری و بخصوص در زمینهای سست، لزوم محدود کردن تغییرشکلهای ناشی از حفاری و کنترل اثرات آن بر سازه‌ها و تأسیسات موجود، اهمیت و حساسیت رفتارسنجی را به مراتب بیشتر می‎سازد. در این مقاله، پس از معرفی مختصر پروژه تونل بزرگراه رسالت و برنامه رفتارسنجی آن، نتایج رفتارسنجی انجام شده در مراحل اولیه اجرای پروژه و نیز تحلیلهای برگشتی صورت گرفته بر روی این نتایج مورد بحث قرار گرفته است.