سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود ساجدی فر – کارشناس ارشد گروه سیستمهای هوانوردی شرکت مهندسین مشاور متر، شرکت مه

چکیده:

هرگونه رویداد ایمنی در هواپیمائی اعم از حادثه یا سانحه تاثیر نامطلوب خود را بر کلیه بخش های صنعت هواپیمائی می گستراند و تبعات آن تنها به یک بخش خاص منحصر نمی گردد . پیشگیری و اجتناب از سوانح تنها به مسئولیت پذیری، تخصص و تعهد عوامل نیروی انسانی هر ارگان به مدیریت ایمنی ارتباط خواهد داشت . بنابراین اجرای سیستم مدیریت ایمنی در یک گستره یکپارچه در هواپیمائی میتواند به افزایش سطح ایمنی در کل صنعت بیانجامد . به همین دلیل است که مدیریت ایمنی در هواپیمائی علاوه بر پوشش قبلی خود به انکس های ۱۱ و ۱۴ایکائو، شمول خود را برانکس ۶ نیز گسترده است