سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
امیر حسین رحیمی – کارشناس ارشد رمز مدرس دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی قم
علی زاغیان – استادیار دانشکده ریاضی کاربردی و رمز دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

چکیده:
باتوجه به نحوه پیکربندی کامپیوترها درشبکه و نحوه دستیابی به اطلاعات شبکه ها به دوگروه عمده Peer-To-Peer نظیربه نظیر و Client Server سرورـ مشترک تقسیم میشوند درشبکه های نظیر به نظیر سرویس دهنده اختصاصی وجود نداشته و سلسله مراتبی دررابطه با کامپیوترها رعایت نمی گردد احرازاصالت درمحیط P2P درتملک کلیدهایه عمومی است و ازطریق ایجادمکانیسم امن و ذخیره سازی کلیدهای رمزنگاری روی یک deviceبسترکاربری انجام میشود عاملیت اساسی موردبحث برای احرازاصالت مبتنی پسورد درسیستمهای P2P شامل ثبت یک حساب کاربری و برقراری ارتباط می باشد دراینمقاله طرحی کارامد برای پشتیبانی ورود به سیستم ها براساس تصدیق پسورد نام کاربری کاربرها و سیستم های سرور مشترک ارایه میشود بعلاوه پروتکلهای احراز اصالت پسورد برای ورود به سیستم درشبکه های P2P:ازقبیل ثبت حساب کاربری ورود به سیستم تغییرپسورد ورود به سیستم مجدد همچنین خروج ازیک DEVICE ازراه دور بازیابی پسورد راه اندازی مجدد پسورد فراموش شده ازطریق ایمیل یاسوالات امن معرفی میشود