سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کارگاه تخصصی بتن خودتراکم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامرضا شاهیدخت – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
محمد رضا جبروتی – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

استفاده از بتن خودتراکم در سال های اخیر در صنعت ساختمان متداول شده است. دلیل عمده این کاربرد وسیع دستیابی به طرح اختلاط یک بتن با روانی زیاد است که امکان بتن ریزی در مقاطع با آرماتور زیاد را فراهم آورد. همچنین استفاده از این بتن در محل هایی که دسترسی به مقطع مشکل است ترجیح دارد. بر اساس آزمایش هایی که در پروژه حاضر انجام پذیرفت طرح اختلاط مناسب برای اجرای بتن ریزی لاینینگ تونل رسالت به صورت بتن خود تراکم بدست آمد. بر اساس این نتایج و با در نظر گرفتن شرایط پروژه، مصرف ٤٠٠ کیلوگرم سیمان و نسبت آب به سیمان ۰/۴۲ توصیه شده است. علاوه بر آن در بتن مصرفی پودر سنگ به عنوان فیلر و افزودنی های منبسط شونده مواد اصلاح کننده لزجت VMA بکار رفته است.