سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرهاد رابعی – کارشناس عملیات پرواز ، استاندارد پرواز، سازمان هواپیمایی کشوری – تهرا

چکیده:

با عنایت به اینکه ایمنی زمینی و آتش نشانی فرودگاههای کشور یکی از مهمترین موارد تامین کننده سلامتی مسافرین و پروازها می باشد ضروری است نسبت به استاندارد سازی واحدهای ایمنی زمینی و آتش نشانی فرودگاههای کشور مطابق با استاندارد های جهانی اقدام گر دد و هر فرودگاه با توجه بهCAT یاطبقه بندی ایمنی و زمینی و آتش نشانی آن فرودگاه می تواند پروازهای بخصوص و تایپهایمخصوصی از هواپیماها را بپذیردو سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری ایکائو تاکید نموده است که طبقه بندی هواپیماها با طبقه بندی فرودگاهها از لحاظ تامین ایمنی و سلامتی پروازها و توان فرودگاهها جهت این امر مهم همخوانی داشته باشند . در این طرح سعی شده اس ت که استانداردهای موجود در این زمینه ارائه و بر اساس آن فرودگاهها از واحدهای ایمنی زمینی و آتش نشانی استاندارد جهت تامین سلامتی پروازها و جان مسافران در هنگام بروز حادثه یا سانحه برخوردار باشند