سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمودرضا سمیعی زفرقندی – کارشناس ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک
احمدرضا سمیعی زفرقندی – کارشناس مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار صرافی ظفر

چکیده:

پیشرفت فناوری در دنیای امروز، در نحوه ارائه خدمات با نکی نیز خود را نمایان ساخته است ؛ بگونه ای که خدمات الکترونیکی توانسته است تا حدودی جایگزین خدمات سنتی در بانکها شود. استفاده از اینترنت در انجام تبادلات مالی بانکها و ارائه خدمات بانکی به مشتریان راهکاری است که طی دهه گذشته در نظام بانکداری بسیاری از کشورها فراگیر شده است، دراین راستا در سالهای اخیر برخی از بانکهای داخلی نیز به اقداماتی جهت فراهم آوردن امکاناتی در این زمینه مشغول شدهاند لیکن با توجه به عدم وجود استاندارد مشخص جهت تمامی حسابهای بانکی در بانکهای ایرانی، مشکلاتی در توسعه بانکداری اینترنتی وجود خواهد داشت که در مقاله حاضر سعی بر توضیح مشکلات و ارائه راهکار جهت مرتفع کردن آنها بوده است . لذا در این مقاله به معرفی بانکداری الکترونیکی و انواع آن پرداخته و با اشاره به بانکداری اینترنتی انواع پرداختهای اینترنتی را بیان مینماییم و با مطرح ساختن امکان انجام حوالجات بانکی از طریق شبکه اینترنت به بسترسازی بانکداری اینترنتی و کدبندی بانکها اشاره خواهیم کرد. جهت این امر نظام پرداختهای اینترنتی در داخل اروپا توسط بانکهای انگلستان و آلمان را مطرح میسازیم و به نحوه و استاندارد کدبندی بانکها و حسابهای بانکی اشاره خواهیم کرد؛ در ادامه به ارائه راهکار ی جهت پرداختهای داخلی توسط حسابهای بانکی از طریق اینترنت خواهیم پرداخت.