مقاله طرح استراتژي توسعه شهري (CDS)، رويکردي راهبردي و نوين در مديريت، طراحي و برنامه ريزي شهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در راهبرد از صفحه ۱۸۳ تا ۱۹۹ منتشر شده است.
نام: طرح استراتژي توسعه شهري (CDS)، رويکردي راهبردي و نوين در مديريت، طراحي و برنامه ريزي شهري
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استراتژي
مقاله توسعه
مقاله شهر
مقاله برنامه ريزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاردار سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجان زاده ساره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح استراتژي توسعه شهري، رويکردي راهبردي است که هم اکنون در بسياري از کشورهاي جهان و به خصوص کشورهاي درحال توسعه با استقبال مواجه شده است. در حالي که طرح هاي جامع و تفصيلي-که سند توسعه شهر در کشور ما محسوب مي شوند -بيشتر نقش بازدارنده داشته و نقش هدايت کنندگي آنها بسيار کمرنگ است، اما طرح هاي استراتژيک مي توانند شهرداري ها و نهادهاي مردمي را از حالت انفعال بيرون آورند و به آنها نقشي فعال و هدفمند در جهت توسعه شهر اعطا نمايند. در حال حاضر مردم نه تنها نمي دانند که چه نقشي در توسعه شهرشان دارند، بلکه حتي نمي دانند که شهرشان در آينده چگونه خواهد بود و به چه سويي پيش خواهد رفت. مسوولان شهري نيز تصور روشني از آينده شهر ندارند. حال آنکه طرح استراتژي توسعه شهري، بستري را فراهم مي کند تا مردم و مسوولان شهري با يکديگر به اين توافق برسند که از شهرشان چه مي خواهند و سپس نقش هر يک را در جهت رسيدن به اين هدف مشخص مي نمايد.