سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

غلامحسین صدری – معاون بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان
محمد مهدی امین – دانشجوی PH.D بهداشت محیط و عضو گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه ع
مهدی رفیعی – کارشناس مسئول بهداشت محیط و عضو گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگ
رعنا بناگذار اهری – کارشناس مسئول بهداشت بیمارستانهای استان اصفهان

چکیده:

واحد بهداشت در بیمارستانهای استان اصفهان در اجرای دستورالعمل وزارت متبوع و با اهدافی همچون بهداشتی کردن کلیه فعالیتهای بیمارستانی اعم از آب، غذا، هوا، نظافت، گندزدایی، اعمال پرستاری و نیز ایجاد پایگاهی به منظور واکسیناسیون بدو تولد نوزادان استقرار یافت. پرسنل واحد بهداشت از کارکنان بیمارستانها انتخاب شده و پس از طی آموزش کوتاه مدت طبق شرح وظائف تدوین شده، مشغول به کار گردیدند، به طوری که نتایج عملکرد آنان نمایانگر ضرورت وجود چنین واحدی در بیمارستانها میباشد. کاهش آلودگیهای میکروبی آب، کاهش عفونتها بویژه عفونتهای ناشی از آلودگی محیط بیمارستان و در نهایت رضایتمندی بیماران و پرسنل از جمله نتایج اجرایی این طرح می باشد. خوشبختانه ایجاد بست کارگزینی کاردان یا کارشناس بهداشت محیط در چارت پرسنلی بیمارستانها توسط وزارت بهداشت و درمان، تداوم بخش این طرح بوده است.بهداشت بیمارستانها و نقش موثر آن در حفظ سلامت بیماران و همراهان آنها امروزه دارای اهمیت بسیار زیاد در حرفه پزشکی و بهداشت می باشد. در اغلب کشورها، ۱۰-۵ % بیماران بستری شده در بیمارستان، برای مدتی به عفونت دچار می شوند. بر اساس گزارش WHO در سالهای ۸۵-۱۹۸۳ در ۴۷ بیمارستان در ۱۴ کشور و از بین ۲۸۸۶۱ نفر بیمار، میزان شیوع کل عفونتهای بیمارستانی ۸/۴% (گستره۲۱-۳%) بوده است، در گزارش دیگری(انگلستان وایرلند۹۴-۱۹۸۰) دلیل احتمالی کاهش قابل توجه در عفونت زخمهای جراحی از ۱۸/۹% (در سال ۱۹۸۰) به ۱۰/۷(در سال ۱۹۹۴)،وقوع عفونت بعد از عمل جراحی در سطح جامعه (بعد از ترخیص بیمار از بیمارستان) به دنبال افزایش در تعداد روزهای جراحی و کاهش یافتن زمان اقامت بیمار در بیمارستان عنوان شده است. نتایج کلی گزارش مطالعات جهانی نشان میدهد که عفونتهای بیمارستانی هنوز یک مشکل بزرگ در تمام کشورها می باشد. اگرچه موارد مرگ ناشی از عفونتهای بیمارستانی اندک است، اما این عفونتها یک فاکتور کمک کننده هستند. آنچه مسلم این استکه عفونت توسط صرف هزینه بیش از حد یا استفاده از مایعات گندزدای با قدرت زیزاد و یا داروهای معجره آسا کنترل نمی شود، بلکه کلید اصلی کنترل عفونت ارتقاء آگاهیهای بهداشتی جامعه و کادر بیمارستان، مهارت، مراقبت و نگهداری، کوشش، صبر و شکیبایی، و توجه زیاد به جزئیات بهداشت بیمارستان می باشد. واحد بهداشت بیمارستانهای استان اصفهان نیز از بدو تشکیل در شهریور ۱۳۶۷ منشا خدمات ارزنده ای بوده است. فعالیتهای واحد بهداشت بیمارستانها به طور خلاصه عبارتند از: کنترل عفونتهای بیمارستانی با تاکید بر بهینه سازی روشهای گندزدایی و ضد عفونی بیمارستان، کنترل آب مصرفی بیمارستانها از نظر آلودگیهای میکروبی و کلر باقیمانده، دفع صحیح زباله های عفونی بیمارستانها، واکسیناسیون بدو تولد، آموزش چهره به چهره مسائل مربوط به تنظیم خانواده و بهداشت مادر و کودک. لازم به ذکر است که واحد بهداشت بیمارستانهای مرکز بهداشت استان اصفهان در جهت استقرار واحد بهداشت در کلیه بیمارستانهای خود نسبت به سایر استانهای کشور که عمدتا این واحد را استقرار نداده اند، در کمترین زمان ممکن، بیشترین موفقیت را داشته است. در این مقاله سعی بر آن است تا نحوه استقرار و نتایج عملکرد واحد بهداشت بیمارستانهای استان اصفهان که حاصل کار گروهی و تلاش خستگی ناپذیر مسئولین واحد بهداشت و همکاری روسا و مدیران و کادر درمان در بیمارستانهای استان است و با وجود محدودیتها و امکانات اندک و در نظر گرفتن خصوصیات ویژه بیمارستانها تحقق یافته است، ارائه گردد.