سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا قاجار –
سمیه گلی –

چکیده:

مفاهیمی مانند کیفیت، بهره وری، نوآوری، مشارکت، کارهای گروهی، رقابت های سالم، توسعه و بهبود سازمانی مفاهیمی هستند ًکه امروزه د راکثر سازمانهای کشور مخصوصاسازمانهای دولتی و یا وابسته به دولت، زیاد به گوش می رسد اجرا مفاهیم مذکور هر کدام برای خود دنیایی از اطلاعات و ابزارهای پیاده سازی را می طلبد که اگر این ابزارها و اطلاعات بدرستی در اختیارسازمانها قرار چون بهره وری، مشارکت، سیستمهای کیفیت و … که همه به نحوی هم راستا با هم بوده و در جهت تعالی سازمانی مطرح می شوند گیرد و پیاده سازی مفاهیم در سازمانها صورت گیرد نتایج مثبت قابل حصول در دراز مدت را در اختیار دارد . از این رو بکارگیری علومی بصورت اصولی، تدریجی، علمی و سی ستماتیک توصیه می گردد تا نتایج مثبتی را در پی داشته باشد . امروزه تنها سازمانهایی ادعای و خلاقیتها، تعهدات و یادگیری افراد در تمام سطوح سازمانی خود استفاده نمایند
قبیل کمیته بهره وری , کمیته تحقیق، کمیته مدیریت انرژی، کمیته تریپ و … سعی می نماید مسائل و مشکلات پیش روی سازمان را با این توصیفات و با توجه به حساسیت صنعت برق، شرکت مدیریت تولید برق نکا ( نیروگاه نکا ) با تشکیل کمیته های فنی متفاوتی از مورد بررسی دقیق و تخصصی قرار دهد و با بررسی ها و مطالعاتی که در این کم یته ها صورت می گیرد در مورد استفاده بهینه از حداکثر امکانات موجود به منظور افزایش راندمان نیروگاه، کاهش ضایعات، ارتقاء کارایی کارکنان، بهبود و اصلاح مستمر فرآیندها، ایجاد روشها و شاخصهای مطلوب ارزیابی عملکرد در ابعاد فنی، مالی، و اداری و … تصمیمات مناسب ا تخاذ و با استفاده از تجربیات گذشته خود و دانش پرسنل شاغل و منابعی چون اطلاعات فنی شرکتهای سازنده اصلی، شبکه جهانی اینترنت، دانش فنی سازمانهای مشابه و … بعنوان یکی از برترین سازمانهای صنعت برق کشور باقی بماند.