مقاله طرح اشراقي نظريه صدور و تاثرات ملاصدرا از آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در معرفت فلسفي از صفحه ۵۵ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: طرح اشراقي نظريه صدور و تاثرات ملاصدرا از آن
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حكمت اشراق
مقاله ملاصدرا
مقاله فيض
مقاله عقول طولي و عرضي
مقاله قاعده امكان اشرف
مقاله نورالانوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدمظهري منيره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مورخان فلسفه و نيز اهل كلام و بسياري از حكما، يكي از اهداف و اركان نظريه فيض را «تبيين وساطت بين خداوند و خلق او و نيز توضيح نحوه برآمدن كثرت از وحدت» ذكر كرده اند. در ميان فلاسفه اسلامي، فارابي و ابن سينا نخستين كساني بودند كه در اين باره به نظريه پردازي پرداختند.پس از ايشان، سهروردي با اين اعتقاد كه نظريه حكماي مشايي وافي به مقصود نيست، ضمن اخذساختار اصلي نظريه صدور ابن سينا، با قرار دادن آن بر مبنايي ديگر و وارد كردن آموزه هاي جديد، به طرح نويني از نظريه صدور دست يافت كه قرن ها پس از او مورد توجه صدرالمتألهين قرار گرفت.نويسنده در اين مقاله سعي مي كند نشان دهد كه ملاصدرا در تدوين نظريه خويش درباره نظام فيض،حداقل از چهار جهت از مكتب اشراقي تاثير پذيرفته است: ۱) توجه به جهات و حيثيات عيني درپيدايش كثير از واحد؛ ۲) عدم پذيرش انحصار عقول به ده عقل؛ ۳) پذيرش عقول عرضي علاوه برعقول طولي؛ ۴) استفاده از قاعده امكان اشرف براي تبيين نظام فيض.