سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرهوشنگ چگینی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رزاق بلوری افشار – کارشناس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

هددف اصلی این پروژه افزایش راندمان حجمی در موتورهای احتراق داخلی می باشد که توسط سوپاپهای متداخل طراحی، ساخته و آزمایش شده است. یکی از ویژگی های این طرح قابل اجرا بودن آن بر روی موتورهای موجود با طراحی قدیمی می باشد که با اندک تغییراتی در مکانیزم حرکت سوپاپها می توان به تنفس بهتر موتور که معمولا در دورهای بالا مطرح است دست یافت. این طرح ابتدا بر روی یک موتور تک سیلندر انجام شد که از لحاظ طراحی مکانیزم و اجزاء متشکله نتیجه مثبت گرفته شد، ولی به دلیل حجم کوچک و قدرت کم موتور اندازه گیری پارامترهای موتور با دقت لازم امکان پذیر نگردید. در فاز دوم، این طرح بر روی یک موتور چهار زمانه بنزینی چهار سیلندر که دارای سر سیلندر و سوپاپ از نوع F است به اجزا درآمد. انجام تغییرات پیشنهادی طرح مستلزم افزایش کورس سوپاپ است که پس از بررسی طرحهای متعدد، این نیاز با تغییرات در میل بادامک به اجرا در آمده است.
نتایج به دست آمده مؤید افزایش راندمان حجمی در دورهای بالا است که به صورت کاهش شیب منحنی راندمان حجمی نسبت به دور نشان داده شده است که می توان به راندمان حجمی نسبتا بالا در محدوده وسیع تری از دور موتور اشاره نمود. البته همانطور که انتظار می رفت در دورهای پایین این طراحی باعث افزایش مصزف سوخت می گردد که با اضافه نمودن مکانیزم فعال و یا غیرفعال نمودن سوپاپ اضافی می توان طراحی این مکانیزم و همین طور مسائل دینامیکی و حرارتی آن را به عنوان پروژه های آتی مطرح نمود.