سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمدرضا زمانی – پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا
حسین مثقالی – اداره کل مهندسی سواحل و بنادر ساز مان بنادر و کشتیرانی

چکیده:

وجود مرزهای آبی گسترده در کشور و نیازمندی شناخت از ویژگیهای گونانگون آنها از یکطرف و عدم وجود کاری فراگیر و پیوسته برای اندازه گیری و تحلیل داده های محیط دریا از طرف دیگر ضرورت برخوردی ریشه ای و اوصلی را جهتتامین اطلاعات دریایی نمودار می سازد. طرح اندازه گیری مشخصه های دریایی کشور اختصاص به تامین مجموعه های اندازه گیری پارامترهای هواشناسی و اقیانوس شناسی جهت دستیابی به یک شبکه فراگیر برداشت اطلاعات دریایی در آبهایسواحل جنوبی و شمالی کشور دارد. در مقاله حاضر ضمن معرفی کامل طرح و اهداف کلی آن به شرح فعالیتهای انجام شده در این طرح، معرفی اجزا روند طراحی اجزا سیستمهای اندازه گیری ساخته شده پرداخته می شود.