سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابوطالب شفقت – ریاست مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری دریایی
حمید جوادی – ریاست پژوهشکده هوادریا
کامبیز عالمپور – مدیر دفتر طرحهای هیدروائرواستاتیک
بهنام کاظمی – دفتر همکاریهای فناوری نهاد ریاست جمهوری

چکیده:

توجه به زیر ساختهای صنایع دریایی و ایجاد فرهنگ دریایی و توجه همه جانبه لایه های علمی و اجرایی کشور به این مقوله مستلزم ایجاد مراکز مرتبط با دریا و مباحث مرتبط می باشد. متاسفانه درکشور به جز بخش اندکی از صنایع و مراکز مرتبط سایر نهادها و بخش های کشور با بحث دریا و دریانوردی و صنایع دریایی بیگانه اند. ایجاد اولین گنجینه دریایی کشور فرصتی است مهم در راستای ایجاد فرهنگ دریایی و آشنایی نسل جوان و آینده ساز به این مسئله مهم در این مقاله به ضرورت ایجاد صنایع دریایی در کشور پرداخته می شود.