سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا آصف – استادیار دانشگاه تربیت معلم
سیدشمس الدین سیاسی راد – مدیر کل دفتر نظارت و ایمنی- وزارت صنایع و معادن

چکیده:

ارتقای سطح بهر هوری, کاهش هزین هها و قیمت تمام شده در معادن و حصول ارزش افزوده نهایی در بخش معدن از اهم برنامه های دولت در این بخش می باشد. اطلاع رسانی صحیح و سریع در مورد کم و کیف تولیدات معدنی، امکان مقایسه فعالیتهای انجام شده با شاخصهای جهانی و نیز اهداف و شاخصهای برنامه های توسعه ای در کشور را فراهم میسازد. از طرفی از آنجا که بروز حوادث معدنی منجر به تخریب تأسیسات، کارگا هها، انهدام تجهیزات و ماشین آلات, آسیب به نیروی انسانی و از دست رفتن زمان کار و غیره می شود، ثبت، گردآوری، پردازش دایمی و ارایه به هنگام آمار حوادث مذکور م یتواند دلایل وقوع، تعداد، فراوانی و شدت حوادث معدنی را مشخص، هزینه سالیانه حوادث را محاسبه، و راهکارهای لازم برای پیشگیری و یا کاهش اثرات آنها را جهت دهی نماید. بدلیل افزایش تعداد معادن و میزان استخراج آنها و به دنبال آن افزایش تعداد حوادث معدنی پردازش داده های حوادث معدنی در سطوح کلان و ملی به صورت پراکنده و سنتی غیرعملی می باشد. در این مقاله سعی شده است با تلفیق مباحث نظری در مورد پایگاه داده (Database) و سامانه های مدیریت پایگاه داده (که گاهی ( بانک اطلاعات نیز نامیده می شود (Database Management Systems, DBMS) و واقعیت های موجود درمورد وضعیت داد ههای مربوط به حوادث معدنی در کشور، راهکارهای نوینی برای مدیریت حوادث معدنی با
تکیه بر آمار و داد ههای همه حوادث معدنی در کلیه معادن کشور و بهره جویی از فنآوری اطلاعات و ارتباطات (Information Communication Technology, ICT) ارایه شود. بر این اساس، ضرور تها و مراحل مختلفطراحی و نیز مشخصات یک سامانه نرم افزاری برای مدیریت و ساماندهی داده های آماری مربوط به همه حوادث معدنی مطرح م یشود. این سامانه امکان ثبت، پردازش و بهره برداری از تعداد نامحدودی داده را در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم میسازد. از مهمترین مزایای چنین سامانه ای تبدیل داده های خام به دانش فنی جهت بهبود وضعیت مدیریت کلان حوادث معدنی میباشد.