سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

حسین مدی – کارشناس ارشد معماری و شهرسازی – سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین

چکیده:

در این مقاله با توجه به مشکلات بحران منابع انرژی فسیلی – از لحاظ تاثیرات اکولوژیک، اقتصادی و سیاسی – و ناتوانی سیستم های متعارف در کاهش آلودگی و عدم صرفه جوئی اقتصادی در اصلاح آنها در پی این هستیم که اولا جامعه را با راه کارهای ممکن آشنا می سازیم و ثانیا نیاز به آموزش را بر روی جامعه جهت ترویج فرهنگ درست مصرف انرژی، طراحی مناسب فضاهای مسکونی و اداری و آشنائی با روش های ساده اما موثر در صرفه جوئی در مصرف انرژی را به سیاست گذاران و برنامه ریزان یادآور شویم . درجهت یک حرکت آموزشی، فرهنگی که می تواند از سوی وزارتخانه های مربوطه حمایت گردد، مجموعه ای را می توان طراحی نمود که امکان ایجاد و رسیدن به اهداف مورد نظر را داشته باشد . این مجموعه از لحاظ عملکردی خود الگویی از معماری سبز خواهد بود . مکان یابی این مجموعه را می توان در قطب های منطقه ای که در مسیر گذر مسافران، توریست و کاروان های پژوهشی و آموزشی دانش آموزان و دانشجویان می باشد، در نظر گرفت .