سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمودرضا سمیعی زفرقندی – کارشناس ارشد رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

یکی از عوامل بروز رشد و شکوفایی کشور، ایجاد رابطه موثر بین دانشگاهها به عنوان مراکز تولید علم و صنایع به عنوان مصرف کنندگان فناوری می باشد. لذا طرح برنامه های اصولی جهت بهبود این رابطه موجبات رونق اقتصادی و توسعه پایدار را فراهم می آورد. بدین منظور، در این مقاله با طرح ایجاد پایگاه داده جامعه مجازی دانشگاهیان و صنعتگران، سعی بر معرفی سیستم نوینی در برقراری ارتباط میان دانشگاهیان و صنعتگران محترم بوده است. مطابق این طرح یک سایت اینترنتی به عنوان پایگاه اطلاعات و پل ارتباطی دانشگاه و صنعت در نظر گرفته شده است بگونه ای که فقضای مناسبی جهتهم اندیشی و همسویی مدیران صنایعو اصحاب دانشگاه فراهم می آید و با بکارگیری پتانسیل علمی دانشجویان در بخشهای مختلف صنعت بر روند رشد و توسعه دانایی محور جامعه افزوده می شود.