سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شاهین شعبانی – دانشجوی دکتری راه و ترابری، پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری، گرو
علیرضات خاوندی – دانشجوی دکتری راه و ترابری، مهندسین مشاور راهان پویش
حسین زایرکعبه – کارشناس ارشد راه و ترابری، مهندسین مشاور راهان پویش

چکیده:

دو دهه گذشته در کشورهای توسعه یافته طرح جدیدی در زمینه افزایش ایمنی را هها مد نظر قرار گرفته است که بازرسی ایمنی راه نام دارد. منظور از این طرح کنترل طراحی، اجرا و عملکرد پروژه های راه به لحاظ رعایت اصول ایمنی جهت جلوگیری از تصادفات محتمل میباشد. این طرح یک فرآیند سیستماتیک پیشگیرانه بوده و در قالب یک روند گام به گام انجام میگیرد. برای انجام هرچه مؤثرتر بازرسی ایمنی راه در هر کشور باید اصول و فرآیند این طرح با شرایط و ویژگی های حاکم بر آن منطبق گردد. در این مقاله با بررسی شرایط حاکم بر طراحی، ساخت و بهره برداری راه ها در ایران و بررسی تجارب و مطالعات سایر کشورها فرآیند بازرسی ایمنی راه برای کشور ایران، معرفی شده و روند گا م به گام پیاده سازی این فرآیند به همراه نتایج مطالعات تطبیقی ارایه میگردد.