سال انتشار: ۱۳۶۹

محل انتشار: اولین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۳۷

نویسنده(ها):

مهندسین مشاور بافت شهر –

چکیده:

ساحل شهری بسیاری از بنادر ایران هم اکنون دستخوش ناتوانیها، نارسائیها و مسائل مهمی است. نابسامانیهای متعدد کالبدی و عملکردی فضای شهری از یکسو و مسائی تنگناهای فنی همچون حفاظت ساحل و پناهگاههای ساحلی و اسکله و دسترسی مناسب دریا از سوی دیگر، دست به دست هم داده و کارایی و سیمای این بنادر را تا حد آبادیهای کوچک ساحلی تنزل داده است.
بندر عباس نمونه ای از دهها شهر بندری دیگر در ساحل خلیج فارس که با مسائلی از این دست درگیر است و طرح بازپیرایی ساحل شهری بندر عباس تلاشی است برای سازماندهی ساحل شهری آن که از شکل یک مشاوره فنی در بازسازی ساحل به طرحی شهری تمام عیار تبدیل و بر اساس نظریه بالا به انجام رسید.