سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدهادی مهدی نژاد – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط – معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گ

چکیده:

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی روز به روز مشکلات زیست محیطی افزوده می شود که یکی از مهمترین آنها دفع غیر بهداشتی مواد زائد جامد بوده که در نتیجه فعالیتهای بشری و عدم رعایت ضوابط زیست محیطی عواقب خطرناکی را بوجود آورده است. در کشورهای درحال توسعه بخصوص ایران در این زمینه تحقیقات وسیعی به عمل آمده ولی بدلیل نداشتن ضوابط قانونی و مشکلات اعتباری و سایر جوانب مداخله ای به مرحله اجرا در نیامده است. شهر گرگان نیز مانند سایر شهرهای کشور با این مشکل روبرو بوده و از آنجائیکه در هر عملیات اجرایی قبل از شروع بایستی اطلاعات کافی در دسترس باشد این تحقیق که درسه مرحله جمع آوری- حمل و نقل و دفع مواد زائد به بررسی وضعیت موجود می پردازد می تواند کمک شایانی برای برنامه ریزان و مدیران کشوری و استانی محسوب شود. براساس بررسیهای به عمل آمده طی دو فصل بهار و پاییز به ترتیب میزان مواد زائد تولیدی در روز ۱۰۰ تن و ۱۲۰ تن بدست آمد که با توجه به جمیعت سال ۱۳۷۵ میزان سرانه طی دو فصل به ترتیب ۵۳۷ و ۶۴۴ گرم تعیین گردید که این مواد توسط گاریهای دستی و کامیونهای حمل زباله به جایگاههای موقت غیر بهداشتی منتقل و سپس به مکان دفن انتقال میبایند که محل دفت نیز بدلیل نزدیکی با شهر و تلنبار کردن مواد زائد در آنجا باعث انتشار بوهای زننده و هجوم حشرات و جوندگان و سلب آسایش ساکنین اطراف گردیده است. همچنین با نمونه برداری مواد زائد جامد از نقاط مختلف شهر میانگین درصد وزنی اجرا تشکیل دهنده عبارتند از: مواد قابل فساد ۸۵%- کاغذ و کارتن ۶/۶% – شیشه ۲/۶% – پلاستیک ۲% – پارچه و منسوجات ۱/۵%- چوب ۰/۹% و فلزات ۰/۸% که با توجه به بالابودن میزان مواد قابل فساد میتوان با برنامه ریزی صحیح و اجرای عملیات COMPOSTING نیاز کودآلی استان گلستان را در بخش کشاورزی تا حدودی تامین نمود. در این پژوهش با عنایت به میزان زباله و با در نظر گرفتن دوره طرح تا سال ۱۳۵۹ برای دفن بهداشتی زباله زمینی به مساحت ۱۶ هکتار برآورد گردید و ضمن پیشنهاد محل دفن کلیه ضوابط طراحی محل دفن نیز مشخص شد.