سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمد کاظم نژاد – شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان
ایمان اصغری – شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان
عباسعلی عنایتی – شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان
محمدعلی تقوی – شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

چکیده:

واگذاری بسیاری از فعالیتهای فعلی بخش توزیع می تواند راهگشای مشکلات موجود در سیستم توزیع گردد. بر همین اساس اقدامات بنیادی جهت بسترسازی مناسب و ترویج فرهنگ مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای سیستم توزیع صورت گرفته که طرح برونسپاری فعالیتهای بخش توزیع با رویکرد مدیریت بودجه و سیاستگذاریهای کلان به عهده شرکت برق منطقه ای، مدیریت خدمات پروژه با شرکتهای توزیع وابسته و عملیات اجرایی فعالیتها بعهده شرکتهای پیمانکاری بخش خصوصی با ساختاری که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت، تدوین شده است