سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

قدرت الله منصوری –
مجید حسینی –
محمدتقی صفایی –
محمداسماعیل رضانیا –

چکیده:

با توجه به اینکه عشایر قشر بزرگی از جامعه کشور ما را تشکیل می دهند و نحوه زندگی و امرار معاش آنها به دلیل شغل اصلی آنها که دامداری می باشد بنحوی است که به منظور پیدا نمدن چراگاه و تأمین علوفه بصورت چادرنشینی زندگی و در فصول مختلف ساز از مناطق ییلاق به قشلاق در حال حرکت و نقل مکان می باشند یک سری مشکلات و معضلات بهداشتی بدنبال دارد. بخصوص در زمینه تأمین آب آشامیدنی بهداشتی، حفظ سلامت افراد و نظافت و رعایت بهداشت فردی و عمومی و بهداشت مواد غذایی و کنترل بیماریهای مشترک بین انسان و دام که ضرورت ایجاب نموده در اولین اقدام طرح بهسازی چشمه ها و سرویس های بهداشتی در منطقه عشایری آباده به مرحله اجرا درآید. روش اجرا: ابتدا مشکلات عشایر در کمیته بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی شهرستان مطرح و سپس این مشکلات از طریق فعالیتهای درون بخشی و اعتبارات مورد نیاز جهت بهسازی و بالابردن سطح بهداشت از طریق خودیاری اهالی و سایر ارگانهای ذیربط تأمین و توسط کارشناسان بهداشت محیط و خود اهالی نسبت به بهسازی سرویس های بهداشتی و چشمه های عشایر اقدام گردید. نتایج: در طول مدت پنج سال پیش از ۴۰ چشمه و بیش از ۱۲۰ سرویس بهداشتی (توالت و حمام) بدون داشتن هیچگونه اعتباری خاص از طرق خودیاری اهالی بهسازی گردید، نتایج اولیه آزمایش آب پشمه ها حاکی از آن است که ۹۹% آب این چشمه ها آلوده گی نشان داد ولی پس از بهسازی آلودگی چشمه ها به ۱۰% کاهش یافت که این ۱۰% هم آلودگی کلیفورمی بوده که با افزودن پرکلرین مشکل مرتفع گردید. بحث و نتیجه گیری: طرح بهسازی چشمه ها و سرویس های بهداشتی عشایر منطقه ایزدخواست بصورت یک طرح ابتکاری و بدون داشتن اعتباری خاص جهت یک برنامه ۱۰ ساله برنامه ریزی گردیده است که با استفاده از خودیاری خود عشایر و همکاری مرکز بهداشت استان و شهرستان و کارشناسان بهداشت محیط این طرح را از سال ۸۰ شروع نموده اند که بسیار موفقیت آمیز بوده و مورد استقبال عشایر قرار گرفته است. شایان ذکر است آیا تاکنون شما در جای دیده اید که مهندس ناظر بعنوان استادبنا و رانندگان مرکز بهداشت بعنوان کارگر در چنین پروژه ای همکاری کنند. عکس ها و فیلم های مربوطه متعاقباً ارسال خواهد شد.