سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استاد بخش عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

این مقاله یک روش شبکه عصبیموجکی تلفیق شده با الگوریتم تکاملی(EBWN) را برای بهره برداری بهینه مخزن سدها ارائه می دهد . شبکه های موجکی که با الگوریتم تکاملی ساخته می شوند ، دارای ساختار سه لایه می باشند که به ترتیب شامل گره های موجکی ، گره های وزنی و گره های مجموع می باشد. برای بدست آوردن خروجی محاسبه شده متناسب با داده های مشاهداتی ، پارامترهای مقیاسو انتقالدر گره های موجکی و فاکتورهای وزن در گره های وزنی اصلاح می شوند . با در نظر گرفتن امتیاز توانایی جستجوی کلی برنامه ریزی تکاملی (EP) وماهیت چند مقیاسی و مکان یابی خوب موجکها ،شبکه عصبی موجکی تلفیق شده با الگوریتم تکاملی می تواند برای تحلیل مشخصه های ذاتی سیستم های غیرخطی ساخته و معرفی گردد. شبکه هایی که به طور مناسب آموزش می یابند ، می توانند برای بهره برداری بهینه مخزن بکار روند . روشEBWN ارائه شده نسبت به شبکه عصبی مصنوعی دقیق تر و سریعتر است ، بنابرین می تواندروش مناسبی برای بهره برداری بهینه مخزن باشد .