سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سازه های جدار نازک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پیمان ترک زاده – بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
عیسی سلاجقه – بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
جواد سلاجقه – بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

چکیده:

دو روش تقریب سازی مرتبه بالا جهت انجام آنالیز تقریبی سازه ها پیشنهاد شده است. در این روش ها که نیروها و جابجایی ها به ترتیب با استفاده از متغیرهای واسطه مستقیم و معکوس تقریب سازی می شوند، مبتنی بر مشتقات مرتبه بالاتر می باشد. به منظور کاهش هزینه محاسبات، فقط از اعضای قطری ماتریس مشتقات مرتبه دوم و سوم استفاده شده است و این مشتقات بر حسب مشتقات مرتبه اول به دست آمده از نقاط طراحی قبل تخمین زده می شوند. هدف از ارائه این روشها، انجام آنالیز تقریبی درزمان کمتر و با کیفیت بهتر در پروسه طرح بهینه سازه های قاب فولادی می باشد.ضمن حل چند مثال کارایی روش های پیشنهادی برای این سازه ها بررسی و یا روش های موجود مقایسه شده است.