سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سازه های جدار نازک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پیمان ترک زاده – بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
عیسی سلاجقه – بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
جواد سلاجقه – بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

چکیده:

یک روش موثر برای طرح بهینه سازه های قاب فولادی سه بعدی ارائه شده که در آن علاوه بر انتخاب بهترین موقعیت قرارگیری ستونها بر اساس ملاحظات معماری، ابعاد مقطع بهینه اعضا تعیین میگردد. مجهولات اولیه طراحی، متغیرهای گسسته تعداد ستون ها در پلان بوده که با یک روش مستقیم بهینه سازی دو بعدی با قابلیت استفاده برای متغیرهای گسسته و بدون نیاز به محاسبه مشتقات توابع تعیین شده و پس از تشکیل هندسه سازه، متغیرهای اصلی ابعاد مقطع اعضا به گونه ای محاسبه می شوندکه ضمن ارضای محدودیت های طراحی، سازه دارای حداقل وزن باشد. جهت کاهش هزینه محاسبات، از یک روش تقریب سازی مرتبه بالا استفاده شده که باعث تولید یک پروسه بهینه سازی قوی می گردد. مثالهای مختلفی از سازه های قالب فولادی سه بعدی حل شده و کارایی روش پیشنهادی مورد بررسی قرار می گیرد.