سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسینعلی حاجیلو – کارشناس ،جهاد دانشگاهی، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

قطارهای توربوترن در زمان خود و هم اکنون به عنوان قطارهای با سرعت بالا شناخته شده اند. به علت سرعت بالای این قطارها و استفاده از محر کهای توربینی، بخش برق و کنترل و حفاظت نها دارای پیچیدگی و اهمیت خاصی است و به دلیل قدیمی بودن سیستم کنترل های فوق، در تعمیر و نگهداری و راهیری آن مشکلاتی وجود دارد،که دراین مقاله ضمن تبیین وضعیت موجود ،پیشنهاد جایگرین سیستم کنترل با استفاده از سیست مهای کنترل و نظارت پیشرفته ارائه م یگردد.