سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کاظم جمشیدی قلعه – گروه فیزیک دانشگاه آذربایجان
مهرداد باوقار – گروه فیزیک دانشگاه آذربایجان

چکیده:

در این مقاله الگوهای پراش پرتو باریکه گاوسی گذرنده از یک محیطی با ضریب شکست منفی (متامواد)و غیر خطی مرتبه دوم بررسی شده است.با استفاده از انتگرال پراش فرنل -کیرشهف توزیع شدت گذذرنده از میان نمونه روی پرده مشاهده فرمول بندی و برای اختلاف فازهای مختلف۶n-4n-2n-2n-2n-4n-6n-رسم شده اند.نتایج نشان میدهند که نقش الگوهای پراش برای یک متا ماده درست برعکس محیط معمولی غیر خطی می باشد.از بررسی الگوهای پراش براحتی میتوان اطلاعاتی در مورد خودهمگرایی،خودواگرایی باریکه و همچنین علامت و اندازه ضریب شدت مرتبه دوم محیط بدست آورد.