سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی نجفی – مدیر عامل سازمان بازیافت مشهد
محمد سهرابی – داشجوی سال اخر کارشناسی
محمد حسین حداد – استاد یار گروه علوم و صنایع غذائئ
رشید صحابی – شهردار

چکیده:

یکی از پیچیده ترینمعضلات در مدیریتشهر های بزرگنحوه ی بر خورد با پسماندهایشهری به خصوص زباله های خانگی می باشد.به طور متوسط رطوبت اولیه ی زباله های خانگیدر کشورایران بالغ بر ۶۰%بر آورد گردیده است و در محل دفن زباله یکی از مشکلات زیست محیطیغلبه بر حجم بالایشیرابه ایاست که همزمان و پس از دفن زبالهدر محل تولد شده به وجود می آید.جهت عدم نفوذاین شیرابه به بسترمحل دفنو جمع آوری و نگهداری و امحائ شیرابه به عنوانیک مشکل فنی مطرح بوده که هنوز در کشور ما روش قطعی و عملیجهت آن ارائه نگردیده است لذا مطالعاتطراحی سیستم صنعتی تصفیه شیرابه زبالهو احداثواحد پایلوت پلنت آن ضروری به نظر میرسد.