سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

دکتر فهیمی فر – دانشیار دانشکده عمران-دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی همتی شعبانی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ – قرارگاه سازندگی قائم (عج)

چکیده:

شیروانی شماره۲ قطعه ۲۱ آزاد راه تهران – شمال حد فاصل کیلومترهای ۱۰۲ تا ۱۰۳ در منطقه دو آب کجور واقع شده است. این شیروانی از سنگ آهک مارنی کرتاسه با شیب ۴۵۰ و جهت شیب لایه بندی ۱۹۰۰ تشکیل شده است . پس از جمع آوری اطلاعات زمین شناسی و ژئوتکنیکی از این شیروانی، مدلسازی های لازم به روش عددی و با استفاده از نرم افزار UDEC انجام گردید. نتایج بدست آمده از تحلیل های مذکور نشان می دهند که پس از حفاری بخش سنگی ترانشه و در صورت عدم کنترل جابجائی ها، حدود ۱/۵ سانتیمتر باز شدگی درزها به وقوع خواهد پیوست . با توجه به اقلیم مرطوب منطقه و بارش نزولات جوی، در اثر نفوذ آب در داخل این درزها و توالی ذوب و یخ زدگی آن، کم کم بازشدگی درز ها توسعه خواهند یافت و مالاً منجر به ناپایداری و ریزش پله ها خواهد گردید . بخصوص در پله دوم این پدیده نمود بیشتری خواهد داشت . برای جلوگیری از بازشدگی ترکها می توان در فاصله کوتاه زمانی پس از خطر ترانشه از سنگ دوزهای تزریقی استفاده نمود . بر اساس تحلیلهای مختلفی که به روش سعی و خطا و با استفاده از نرم افزار UDEC انجام گردید مشخص شد سنگ دوزهای تزریقی غیر پیش تنیده در شبکه منظم ۲m*2m به طول ۲۰ متر که تحت زاویه ۱۵۰ نسبت به افق (تقریباً عمود بر دسته درز موثر در ایجاد ناپایداری) نصب می شوند، باعث جلوگیری از بازشدگی بیش از اندازه درزها و تامین پایداری شیروانی می گردند.