سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میکائیل بابائی اصل –
علی اصغر مجاهدی –

چکیده:

انسان از زمانیکه توانسته موقعیت خود را در دریا تشخیص داده و مسیرهای بعدی را تعیین کند با خیال آسوده از ساحل فاصله گرفتهاهداف خود را تعقیب می نماید و این امر ابتدا با استفاده از علائم و مشخصه های موجود در خشکی و سپس با استفاده از اجرام سماوی صورت می گرفته ولی امروزه با پیشرفت علوم و تکنولوژی و اختراع وسایل مدرن کمکناوبری، این رشته کاملاً علمی شده وکابرد آنها در راهبری شناور به صورت تخصص درآمده است.
شرکت سهامی شیلات ایران به منظور دسترسی به صیدگاههای غنی درجهت بهره برداری ازفرآورده های دریائی و نیز جلوگیری از عواقب خطرناک احتمالی، بهسازی نیرویانسانی شناورهای صیادی را مطمع نظر قرار داده و اقدام به تعیین مشاغل سازمانی شناورهای صیادی نمود و استانداردهای مهارتی و آموزشی مشاغل فوق را به منظور الف) ایجاد هماهنگی درتربیت نیروی انسانی شناورهای صیادی، ب) تعیین صلاحیتهای فنی و تحصصی نیروی انسانی در برو ورود به مشاغل صیادی و ارتقاء شغلی کارکنان شناورهای صیادی، ج) ارزیابی محتوا و نتایج دوره های آموزشی و د) تعیین نیازهای آموزشی کارکنان شناورهای صیادی تدوین کرد و ضوابطی را برای پیاده کردن استانداردهای مهارتی وآموزشی در جذب و ارتقاء شغلی نیروی انسانی طراحی کرد تا از این طریق سطح دانش و مهارتهای شغلی نیروی انسانی را ارتقاء داده و بسترهای لازم برای واگذاری امور صید وص یادی به مردم در راستای سیاست تولی گری فراهم گرد. این مقاله بر آنست تا نظام بهره برداری صید و صیادی و وضعیت نیروی انسانی شاغل در شناورهای صیادی را توصیف کرده، چگونگی تهیه استانداردهای مهارتی و آموزشی و روش اجرائی آن را تعیین و مکانیسم بکارگیری استانداردها رادر برنامه های توسعه و بهسازی نیروی انسانی شناورهای صیادی تشریح نماید.