سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هادی میرابوالقاسمی – مهندسین مشاور آب خاک تهران
سعید مرید – دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

در مقاله حاضر برخی مسایل و مشکلات ناشی از خشکسالیهای اخیر ایران و محورهای اساسی برای برنامه ریزی و مدیریت مقابله با خشکسالی و کلیات چند مدل برنامه ریزی و آماده سازی برای مقابله ب خشکسالی که در کشور آمریکا تدوین و تجربه گردیده اند بررسی شده و با در نظر گرفتن نیازها و مسایل برنامه ریزی درایران، الگویی برای مطالعات طرح جامعخشکسالی کشور ارایه شده است تحلیلهای ارایه شده در مقاله بر لزوم انجام مطالعات طرح جامع خشکسالی کشور تاکید دارد و تاسیس یک مرکز مستقل مطالعاتی برای انجام این کار پیشنهاد شده است.