سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین محمدپورزرندی – دکترای مدیریت مالی و معاون مالی و اداری شهرداری تهران
سیدمناف هاشمی – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیرکل تشخیص و وصل درآمد
حبیب اله طاهرخانی – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیر پروژه درآمدهای پایدار

چکیده:

شهرداری تهران مجموعه عظیمی است شامل ۹ معاونت و نزدیک ۱۰۰ شرکت و سازمان تابعه که وظیفه خدمات رسانی به جمعیت ۷/۸ میلیون نفری شهر تهران را برعهده دارند. این نهاد طیف متنوعی از فعالیت های عمرانی و خدمات فرهنگی و اجتماعی، خدمات حمل و نقل عمومی، خدمات بهداشت محیط را به انجام می رساند. بدون شک و تداوم و کیفیت خدمات رسانی در شهرتهران نیازمند دارا بودن منابع مالی کافی و مستمر است. تامین منابع مالی انجام فعالیت های فوق از محل منابع درآمدی پایدار به موضوعی مهم و پیچیده تبدیل شده است. دولت در طول سه دهه گذشته با اجرای سیاست خودکفایی و خوداتکایی شهرداری ها و بدون پیش بینی منابع درآمدی جایگزین، بخش درآمدی شهرداری تهرن را در وضعیت ناپایداری قرار داده است. محدود شدن عرصه های قانونی و معقول کسب دآمد شهرداری منجر به وابستگی شدید بخش درآمدی شهرداری به ساخت و ساز، شهرداری شهری و فروش تراکم مازاد گردیده، اتکاء بیش از حد به این منابع درآدی بدون شک در مواقع رکود ساخت و ساز، شهرداری تهران را در ارائه خدمات در موقعیت بحرانی قرار خواهد داد.