سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی بیرامی شهابی – کارشناس ارشد عمران
سعید جواهرزاده – دانشجوی دکترای زلزله

چکیده:

استفاده از فولاد و بتن در ساخت سازه های مقاوم در برابر برخورد وانفجار متداول می باشد. یکی از مشکلاتاستفاده از بتن در ساخت این سازه ها بروز پدیدة قلوه کن شدگی ( Scabbing) و پکیدن بتن محل برخورد یاانفجار (Spalling) می باشد. برخورد یا انفجار باعث ایجاد موج تنش در داخل دیوار می گردد که انتقال وانعکاس این موج از یک وجه به وجه دیگر دیوار باعث به وجود آمدن پدیدة قلوه کن شدگی می گردد. این مساله موجب به وجود آمدن خسارت برای تجهیزات و افراد داخل سازه می گردد. در این مطالعه انتشار و انعکاس موج تنش در داخل دیوار بتنی مطالعه شده و این نتیجه بدست آمده است که مقاومت کششی بتن موجود در نواحی سطوح آزاد دیوار نقش اساسی در بروز این پدیده ها دارد. برای حل این مشکل در این مقاله طرح جدیدی از دیوارهای مقاوم دربرابر برخورد و انفجار با استفاده از بتن و صفحات فلزی معرفی می شود که در آن صفحات فلزی از قلوه کن شدگی و پکیدن بتن دیوار جلوگیری می کند و سیستمی به وجود می آورد که می تواند با استفاده از مقدار مشخصی از مصالح سطح بالاتری از ایمنی را تامین بکند