سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیرا شومالی – شرکت مشانیر
محمود حسین زاده –

چکیده:

منظور از این عبارت پروژه جمع آوری اطلاعات مکانی و توصیفی نیروگاه ها، پستها، خطوط انتقال (هوایی و زمینی) ، شبکه فیبرنوری، مراکز دیسپاچینگ و مخابرات می باشد که بطور خلاصه پایگاه اطلاعاتی GIS برق تهران عنوان می شود.
این پروژه در سطح ملی تعریف شده و شرکت توانیر در پائیز ۱۳۸۳ با کمک شرکت انفورماتیک و مطالعات توسعه، استانداردی برای نحوه انجام این پروژه تهیه دیده است که شرکتهای برق منطقه ای موظف به انجام آن می باشند.
شرکت برق منطقه ای تهران به عنوان اولین شرکت اقدام کننده چنین طرحی مناقصه ای در سال ۸۳ برگزار نمود که شرکت مشانیر در این مناقصه شرکت نموده و موفق به گرفتن این پروژه گردید.
در نهایت گروه تخصصی GIS معاونت مهندسی و طرح های شبکه افتخار این را دارد تا با استفاده از کارشناسان و مهندسین با تجربه درزمینه های مختلف ونقشه برداری، IT، کامپیوتر و برق و صنایع و… آغازگر اینپروژه ملی باشد.
کاربران این پروژه مدیران و مهندسین برق و مخابرات می باشند. خروجی این پروژه یک بانک اطلاعات خواهد بود کهحاوی اطلاعات توصیفی و مکانی عوارض صنعت برق می باشد که در نرم افزار گرافیکی Arc GIS ، عارضه ها به نمایش درمی آیند و می تواند پایه ایجاد نرم افزارهای گرافیکی آینده باشد. اطلاعات مکانی عوارض در لایه های گرافیکی Arc GIS ترسیم خواهند شد و اطلاعات توصیفی در بانک اطلاعاتی SQL Server ذخیره خواهد شد.
قابل ذکر است که نرم افزار گرافیکی Arc GIS در محیط سیستم عاملهای Windows اجرا می شود.