سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرضیه نقدی – کارشناس ارشدقدرت دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
جواد ساده – استادیارگروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
مجتبی نظام محله – دانشجوی کارشناسی ارشدقدرت دانشگاه صنعت آب و برق تهران شهید عباسپور

چکیده:

دراین مقاله طرح حفاظت دیستانس جدیدی پیشنهاد شده است که حفاظت اصلی کاملی برای کل خط انتقال سه پایانه را انجام میدهد درحفاظت خطوط با طرح های دیستانس معمول ناحیه انتهایی خط حفاظت نمی شود و درخطوط سه پایانه نیز نقاط کوری درنزدیکی نقطه انشعاب درناحیه حفاظتی اول رله وجود دارد باارتباط رله ها بوسیله کانالهای مخابراتی بین پایانه ها و استفاده ازطرح های حفاظت دیفرانسیل این موارد درحفاظت خط سه پایانه حل شده ولی بکارگیری کانالهای مخابراتی نیز خود دارای مشکلاتی است روش پیشنهادی درحفاظت اصلی کل خط سه پایانه نیاز به ارتباط مخابراتی بین پایانه ها ندارد