سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مرتضی عابدین زاده – کمیته آموزش پدافند غیرعامل، معاونت مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل ندسا
مهدی کامفیروزی – کمیته آموزش پدافند غیرعامل، معاونت مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل ندسا

چکیده:
دفاع از جزایر و طرح های حفاظتی سواحل از دیرباز مورد توجه کشورهای مختلف قرار داشته است. به همین منظور طرح های عملیاتی با توجه به مشخصات جزایر و سواحل مختلف، ویژگی های دشمن و توانمندی های کشور طراحی می گردد که ممکن است به علت عدم توجه یا فراموشی بررسی تاثیر یک یا چند فاکتور، در طول زمان تغییرات فراوانی در طرح اعمال شود. طرح های متفاوت بر اساس اقلیم، موقعیت، شیب، عمق آب، جزر و مد وغیره برای دفاع از سواحل و جلوگیری از آسیب پذیری جزایر نقش بسیار اساسی در جنگ ها ایفا می کند. پدافند غیرعامل در نحوه طراحی طرح های عملیاتی به عنوان رکن اساسی و حساس باید برای مواقع صلح و بحران حاصل از جنگ مد نظر قرار گیرد. ایجاد موانع ساحلی و ضد قایق و فاکتورهای تاثیر موانع از موارد بسیار مهم در ارتباط با موضوع دفاع از جزایر می باشند. بررسی وضعیت جغرافیایی و شناخت عوارض ساحل و مشخصات آن در نحوه طراحی امکانات و تجهیزات موثر است. در این پژوهش ضمن بررسی و یادآوری روش های مختلف دفاع از سواحل جزایر شامل: استفاده از عوارض توپوگرافی ساحل و جزیره، محل قرار گیری استحکامات و تجهیزات، نحوه به کارگیری موانع و افزایش تاثیر آن، عوامل موثر بر جلوگیری از نفوذ دشمن از هوا، دریا وغیره آورده شده است. مطالعه موردی در مورد جزیره هنگام واقع در تنگه هرمز و نحوه انجام روش ها با توجه به وضعیت این جزیره ارائه گردیده است.