سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی محمد احمدوند – دکتر مدیریت – گرایش سیستم
غلامرضا غیاثوند – کارشناس ارشد مدیریت آموزش
احمد روحانی – کارشناس ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی – اجتماعی

چکیده:

پلیس راه به عنوان یکی از سازما نهای دخیل در امر مدیریت و کنترل عبور و مرور جاده ای ایران در دیدگاه کاربران جاده، ویترین امنیتی حکومت تلقی میگردد. با توجه به وضعیت ناگوار ایمنی عبور و مرور برون شهری و آمارهای تکان دهنده موجود و نیز نقش و وظیفه و ماموریت سازمانی پلیس راه، لازم دانسته شد همپا با اراده دیگر ارگان های مرتبط با مقوله امنیت حمل و نقل جاده ای، تدابیری دوراندیش و سیستماتیک در قالب رویکردی استراتژیک اتخاذ گردد تا سهم شایسته و بایسته خود را در تحقق چشم انداز ایران ۱۴۰۴ و همچنین برنامه چهارم توسعه، از طریق مشارکت سینرژیک در ارتقا شاخص ایمنی عبور و مرور جاده ای تا حد دیگر کشورهای توسعه یافته و نیز شعار سازمان جهانی بهداشت "جاده های امن، بدون تصادف" ایفا کند. براین اساس "راهبرد توسعه اضطراری ایمنی راه" در برگیرنده ۱۹ استراتژی میان مدت پلیس راه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با الهام از "راهبرد امنیت عمومی نیروی انتظامی" و "برنامه استراتژیک پلیس راهنمایی و رانندگی" تدوین گردید. راهبرد فوق در قالب یک مدل مفهومی تلفیق یافته از مدل مدیریت استراتژیک دیوید و نیز مدل برایسون که از جمله مدل های معتبر علمی و مورد کاربرد دانشمندان مختلف می باشند تدوین یافته است و شامل استراتژی های ماموریتی و نیز پشتیبانی برای این سازمان می باشد.