سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمهدی حجازی – سازمان بهزیستی استان همدان، معاونت امور توان بخشی
محمد جباری – سازمان بهزیستی استان همدان، معاونت امور توان بخشی
نوید زوجاجی – سازمان بهزیستی استان همدان، معاونت امور توان بخشی
محمدرضا منعام – سازمان بهزیستی استان همدان، معاونت امور توان بخشی

چکیده:

با توجه به اینکه همچنان بر تعداد معلولین مخصوصا در کشورهای در حال توسعه افزوده می گردد، بایستی تجهیز و روان سازی محیط فیزیکی و همچنین بهینه سازی اماکن عمومی موجود برای معلولین را مد نظر قرار داد. مناسب سازی بستر شهری از مهم ترین امور برای کمک به معلولین در راستای یکسان سازی محیط شهری برای این قشر از افرادجامعه میباشد.
روش ارائه شده در این مقاله عبارت است از: اولویت بندی اماکن عمومی، خدمات شهری و همچنین راه ها جهت مناسب سازی محیط شهری برای معلولین و جانبازان . برای رسیدن به این مهم پرسشنامه های ترکیبی از چند روش طراحی پرسشنامه بود. با استفاده از داده های به دست آمده از پرسشنامه ها و استانداردهای مناسب سازی، شاخص های موجود در پرسشنامه ها ارزش گذاری شدند. اطلاعات پرسشنامه ها به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP کمی شده و نتایج داخل نرم افزارهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) وارد شد. در نهایت، با استفاده از نقشه های رقومی شهری به دست آمده از داده های مطالعه، تجزیه و تحلیل داده ها درمحیط GIS انجام گرفت و در آخرین مرحله از این مطالعه طراحی و بهینه سازی مسیرهای شهری صورت پذیرفت.