سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لیلا موسوی محولاتی – کارشناس ارشد حمل و نقل ریلی، شرکت قطارهای مسافری رجاء، مدیریت برنامه
سعید خدمتلو – کارشناس ارشد حمل و نقل ریلی، شرکت قطارهای مسافری رجاء، مدیریت برنامه

چکیده:

با توجه به گسترش صنعت حمل و نقل ریلی و افزایش رو افزون تقاضای سفر ریلی در جهان و بالاخص در ایران، لزوم توسعه ناوگان و افزایش ظرفیت مسافری، بیش از پیش نمایان گردیده است. در این میان بهره گیری از فناوریهای جدید و اضافه نمودن سیستمهای پیشرفته، عامل مهمی دربهبود کیفیت خدمات ریلی می باشد.
در این راستا، شرکت قطارهای مسافری رجا اقدام به خرید سرویس جدیدی بنام ترنست نموده است. قطارهای ترنست به قطارهای چند واحدی یا چند گانه با ویژگی خودکششی موسوم هستند و از امتیازات سرعت بالا، قدرت کافی، ایمنی، کنترل و هدایت خودکار مبتنی بر فناوری اطلاعات و رفاه مناسب برای مسافران برخوردار می باشند.
از سال ، ۱۳۸۴ ابتدای ورود ترنستها به کشور، تاکنون، ترنسها در ۴ مسیر تهران- مشهد، تهران، میانه- تهران – اصفهان و تهران اراک راه اندازی گردیده اند. ترنست (پردیس) تهرن – اصفهان که به تازگی راه اندازی گردیده است ضریب اشغال بسیارپائینی در این مدت داشته است و مقدار آن در بیشتر اوقات به کمتر از ۳۰% نیز رسیده است. یعنی در حدود ۷۰% صندلی های این قطار خالی از مسافر در سیر بوده است. در این مقاله در نظر است تا با ارائه طرح راه اندازی قطار گردشگری قطار پردیس اصفهان، ضمن افزایش ضریب اشغال این قطار، تسهیلات مناسبی برای توسعه گردشگری در این مسیر فراهم آورد.