مقاله طرح ريزي مدل سنجش ميزان بلوغ نظام مديريت کيفيت در سازمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مديريت صنعتي از صفحه ۶۹ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: طرح ريزي مدل سنجش ميزان بلوغ نظام مديريت کيفيت در سازمان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلوغ سازماني
مقاله قابليت
مقاله اثربخشي
مقاله نظام مديريت کيفيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظاهري فايق
جناب آقای / سرکار خانم: ماهري مازيار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح ريزي مدلي که بتواند پيش از اقدام جهت استقرار مدل هاي متداول نظام مديريت کيفيت، سطح بلوغ سازماني را در محدوده دانش مديريت کيفيت و پيش نيازهاي مرتبط با آن در سازمان ها اندازه گيري نمايد و دغدغه هاي مطرح شده را قبل از انجام هر اقدامي به صورت کاملا شفاف پاسخ گويد قطعا در اثربخشي اقدامات انجام شده بسيار مفيد و موثر خواهد بود. در اين راستا مدلي ارایه خواهد شد تا به واسطه آن سطح بلوغ و آمادگي سازمان ها را براي پذيرش و استقرار اثربخش و مفيد نظام هاي مديريت کيفيت از استانداردهاي ايزو ۹۰۰۱ گرفته تا مدل هاي تعالي سازماني مورد اندازه گيري قرار بگيرند. در اين الگو با بهره گيري از اصول هشتگانه مديريت کيفيت و استفاده از پرسش نامه استاندارد شده اي تمامي ابعاد بلوغ در مديريت کيفيت سازمان با توجه به اصل رعايت روابط پيش نيازي در قابليت هاي ايجاد شده در سازمان، ميزان بلوغ در يکي از وضعيت هاي شش گانه بلوغ تعيين مي گردد. مقاله حاضر چگونگي پياده سازي اندازه گيري سطح بلوغ سازماني را نشان مي دهد.