مقاله طرح ريزي و بهبود بسط عملکرد کيفيت با استفاده از فرايند تحليل شبکه اي فازي و برنامه ريزي آرماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مدرس علوم انساني از صفحه ۳۷ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: طرح ريزي و بهبود بسط عملکرد کيفيت با استفاده از فرايند تحليل شبکه اي فازي و برنامه ريزي آرماني
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعداد فازي مثلثي
مقاله برنامه ريزي آرماني
مقاله بسط عملکرد کيفيت فازي
مقاله خانه کيفيت
مقاله فرايند تحليل شبکه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذر عادل
جناب آقای / سرکار خانم: نهاوندي بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: رجب زاده قطري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشخصه هاي مهندسي به عنوان اولين عامل موثر بر عملکرد محصول در بهبود کيفيت و طراحي محصول قلمداد شده و براي بهينه سازي نيازهاي مشتري بهبود مي يابند. اين در حالي است که منابع محدود در رقابت فزاينده بازار و پيچيدگي محصول نيازمند يک سيستم مديريت کيفيت و توسعه محصول مشتري مدار براي دستيابي به بالاترين سطح رضايت خاطر مشتريان است. بسط عملکرد کيفيت و خانه کيفيت آن به عنوان ابزارهايي قدرتمند براي بهبود طراحي و کيفيت محصول و ايجاد يک سيستم کيفيت مشتري مدار محسوب مي شوند. در اين پژوهش، يک چارچوب ادغامي از QFD فازي و برنامه ريزي آرماني براي گزينش نيازهاي فني محصول ارايه شده است. در اين چارچوب براي استخراج ضرايب استفاده شده در مدل رياضي از رويکرد فرايند تحليل شبکه اي فازي استفاده شده است. بعلاوه اينکه رويه ارايه شده قادر به در نظر گرفتن ماهيت چند هدفه مساله مي باشد. در اين راستا ساير اهداف طراحي همچون محدوديت منابع مالي، امکانپذيري تکنولوژيکي، ميزان توسعه پذيري و درجه رقابتي بودن نيازهاي فني نيز لحاظ شده است. در نهايت مدل آرماني ارايه شده در برگيرنده سطوح اهميت نيازهاي فني با استفاده از متدلوژي فرايند تحليل شبکه اي فازي، محدوديت بودجه، ميزان امکانپذيري تکنولوژيکي، ميزان توسعه پذيري و درجه رقابتي بودن يک نياز به عنوان محدوديتهاي سيستمي براي تعيين آن دسته از نيازهاي فني است که در فاز طراحي محصول بايد مد نظر قرار گيرند. اين چارچوب در شرکت پاک نام (که توليدکننده محصولات شوينده و پاک کننده مي باشد) براي محصول پودر يکتا ويژه ماشين به کار گرفته شده است.