سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ناصر میرسپاسی – دکترای مدیریت دولتی ا

چکیده:

در بسیاری از نگارشات در زمینه های مدیریت ادعا شده است که دنیای سازمانها در حال تغییرند و تنها پدیده ای تغیر نمی کند، خود تغیر است . در این مقاله سعی شده ضمن اشاره به ویژگی های سازمانهای الکترونیکی چگونگی مدیریت منابع انسانی در اینگ ونه سازمانها و تدابیری به منظور ارتقاء کیفیت منابع انسانی ، چارچوب هائی نظری و مدلهای تحلیلی ویژه ای برای طرح ریزی استراتژیک ارتقاء کیفیت منابع انسانی در اینگونه سازمانها ارائه شود . در مدلهای تحلیلی ارائه شده ارتباط متقابل استراتژی، تکنولوژی، ساختار سازما نی و بالاخره کم وکیف منابع انسانی مطرح و با معرفی عوامل ارتقاء کیفیت منابع انسانی از جمله تخصص، تمایل، تعهد و توانایی فیزیکی کارکنان در سازمانهای الکترونیک، در جهت ارتقاء کیفیت منابع انسانی توصیه گردد .