سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد جلالی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، دانشکده مهندسی صنایع ، گروه مهندسی صنایع
مرتضی روغنی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، معاونت آموزش

چکیده:

از دهه گذشته توجه ویژه ای از سوی دولت و سازمانهای ذیربط به موضوع پژوهش در کشور معطوف گردیده است.این در حالی است که از گذشته مؤسسات و صنایع بزرگ و متوسط تشکیلات به نسبت منسجمی برای پرداختن به امر پژوهش داشت هاند. تحولات پدید آمده در عرصه های مختلف و فشارهای ناشی از آنها، مدیران و دست اندرکاران سازمانها و حتی بنگاه های کوچک را بر آن داشته تا با هدف بهبود عملکرد، اقدام به طر حریزی مجدد فرایندها و شیوه های مدیریتی زیر مجموعه های پژوهشی خود نموده و ساز و کارهای لازم برای مدیریت مؤثر پروژه در آنها را فرآهم آورند.در این مقاله به دنبال مطالعات انجام گرفته بر روی فرایندهای جاری موجود در چندین واحد پژوهشی و با الهام گرفتن از تحولات اخیر صورت گرفته در موضوع مدیریت پژوهش و مدیریت پروژه و بهره گیری از امکانات پایگاه های داده ای، یک ساختار سازمانی و مدیریتی کارآمد جهت پیاده سازی در واحدهای پژوهشی به گونه ای که منطبق برفرهنگ بومی کشور باشد ارائه شده است. ساختار طراحی شده از یک عمومیت کلی برخوردار بوده و مشتمل بر حداقل قسمتهای ضروری در یک واحد پژوهشی می باشد. وظایف هر قسمت و روابط آن با سایر قسمتها به گونه ای هماهنگ شد هاند که امور برنام هریزی، رهبری و نظارت با بهر هگیری از یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه به صورت یکپارچه و با سهولت انجام پذیر خواهد بود.