سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیروس میسمی جدید بناب – بخش مهندسی برق ، دانشکده فنی دانشگاه بیرجند

چکیده:

این طرح که طرحی نو بوده طراحی و ساخت یک نوع موتور پله ای با قابلیت حرکت دو بعدی در مختصات استوانه ای (R,Q,Z ثابت) را دارد و کاربردهای فراوانی خواهد داشت. ازجمله در دستگاه های CNC کهتعداد موتور پله را کاهش می دهد و روبات ها که باعث کاهش حجم روبات می شود و … موتور پله ای در اینجا به تعداد شیارهای استاتور یا بیشتر،پشته خواهد داشت. همچنین رتور نیز از تعدادی تکه تشکیل خواهد شد. که تعداد تکه ها برابر با تعداد شیارهای رتور یا بیشتر از آن اما کمتر از تعداد پشته های استاتور می باشد. حرکت دورانی آن مانند موتورهای پله ای VR یا PM معمولی است و حرکت در راستای محور به وسیله پله هایی خواهد بودکه در طول استاتوربه وسیله چند تکه (پشته) هسته استاتور حاصل خواهد شد. در این مقاله پشته با مفهومی متفاوت قابل استفاده می شود، در این حالت پشته به هر تکه هسته استاتور گفته میشود که بدون جابجایی زاویه ای نسبت به هم قرار خواهد داشت.