سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا ده بزرگ – شرکت صاایران تحقیق و توسعه صنعت ارتباطات
آرش عظیمی نژاد – مرکز تکنولوژی نیرو بخش مخابرات و کامپیوتر

چکیده:

پیش بینی می شود که سیستمهای سلولی نسل آینده از سلولهای چند سایزی(Multi Size) و چند لایه ای(Multi Layer) برای پوشش نواحی پرجمعیت غیر مشابه استفادهکنند . دراین مقاله یک شیوه جدید برای کاربرهای تحت کنترل،با ویژگی تحرک متفاوت ( کند و تند ) بوسیله بکارگیری یک مجموعه از سر ریز انتقال به پایین مکالمه بر اساس دسترسی پویا به کانال ارائه شده است . مکانیزم دست به دست کردن ارتباط (Hand-Down) و سرریز پاسخ سریع جدید بکاررفته در یک طرح واگذاری کانال سلسله مراتبی، O&H-HCA نامیده می شود . این دو مکانیزم تواما ترافیک سر ریز پایین ترین لایه را به بالاترین لایه جا به جا می کنند . و ارتباطات دست به دست شده را به لایه مشخصی ، بسته به سرعت متحرک هدایت می کند نتایج بدست آمده از ارزیابی جامع و به تفصیل بازده
( کارایی ) ترافیک پویا، برتری O&H-HCA را نسبت به طرحهای سلسله مراتبی سنتی آشکار می کند . این طرح پیشنهادی است برای بکارگیری توزیع ترافیک در شبکه سلولی دو لایه ای رادیو ترانک برق تهران برای انتقال صوت و دیتا در سطح کاربری توزیع ، فوق توزیع و انتقال و استفاده بهینه از ظرفیت کانالی موجود در دو سطح جابه جایی متحرک ها