سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ژیلا تقاء – صنایع شیمیایی سبا

چکیده:

مقاله حاضر گزارش یک کار تحقیقاتی است که در زمینه تصفیه فاضلابهای حاوی فرمالدهید انجام گرفته در این تحقیق ابتدا راههای مختلف حذف فرمالدهید بررسی گردید. با توجه به امکانات موجود تصفیه شیمیایی توسط آهک انتخاب و پایلوت آن احداث شد. این روش تا حدودی موثر بوده لیکن جوابگوی نیاز کارخانه نمی باشد. لذا با جمع آوری اطلاعات اولیه، کار به روش بیولوژیکی آغاز گردید. نظر به ضد باکتری بودن فرمالدهید لازم بود ابتدا میکرو ارگانیزم مقاوم برای این منظور پرورش یابند.این عمل با تزریق تدریجی فرمالدهید ظرف مدت هفت ماه انجام پذیرفت. سپس با ساختن واحد پایلوتی فاکتورهای اساسی جهت طراحی تعیین گردید که در بزرگنمایی واحد مورد استفاده قرار گرفت.