مقاله طرح مدل رتبه بندي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحليل پوششي داده ها (مورد: صنعت مواد غذايي و آشاميدني) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۷۳ تا ۱۹۳ منتشر شده است.
نام: طرح مدل رتبه بندي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحليل پوششي داده ها (مورد: صنعت مواد غذايي و آشاميدني)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بورس اوراق بهادار تهران
مقاله رتبه بندي
مقاله کارايي
مقاله تحليل پوششي داده ها
مقاله تحليل سلسله مراتبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم پورازبري مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش ضمن توجه به مفهوم کارايي اطلاعاتي و بيان اهميت ارايه اطلاعات در تحقق رسالت بزرگ بازار سرمايه؛ يعني انتقال کارآمد و اثربخش سرمايه از پس اندازکنندگان وجوه به متقاضيان، پس از بيان متغيرهاي مالي موثر بر ارزش شرکتها و ترتيب نقش آفريني آنها به تبيين مدلي رياضي مبتني بر تحليل پوششي داده ها جهت رتبه بندي شرکتهاي بورس اوراق بهادار مي پردازد. سپس با طرح فرضياتي به آزمون نتايج حاصل از مدل رتبه بندي توجه دارد که پس از تاييد فرضيات در چهار دوره زماني سالانه، به اين نتيجه مي رسد که مدل طراحي شده قابليت توصيه به تصميم گيران براي بکارگيري در رتبه بندي شرکتهاي بورس اوراق بهادار را دارا مي باشد.